• Türkmenistanyň Bilim ministrligi


    Hoş geldiňiz!
    Beki Seýtäkow adyndaky Mugallymçylyk mekdebine

Täzelikler

Dalaşgär — 2024: geljegiň binýady şu günden tutulýar 17/07/2024 Dalaşgär — 2024: geljegiň binýady şu günden tutulýar
Dowamy
«Türkmenaragatnaşyk» agentligi tarapyndan «Sanly çözgüt — 2024» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigi geçirilýär 06/07/2024 «Türkmenaragatnaşyk» agentligi tarapyndan «Sanly çözgüt — 2024» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigi geçirilýär
Dowamy
Beýik ýeňiş ösüşlere badalga 14/06/2024 Beýik ýeňiş ösüşlere badalga
Dowamy
YLMY – AMALY MASLAHAT GEÇIRILDI 13/06/2024 YLMY – AMALY MASLAHAT GEÇIRILDI
Dowamy
Soňky jaň dabarasy 07/06/2024 Soňky jaň dabarasy
Dowamy
Magtymguly sen 01/06/2024 Magtymguly sen
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan gollanmalar

Salgymyz:

Daşoguz şäheriniň Alp Arslan köçesiniň 20-nji
jaýy

20 Alp Arslan Street, Dashoguz sity
улица Алп Арслан 20, город Дашогуз.

Telefon belgiler:
(322) 9-37-15 / 9-39-09